Innovation Group

Лицензия АВ №409622
in engish

Поиск по сайту INNOVATION GROUP

 

 

Загрузка...
на главную карта сайта Добавить в Избранное
Проектирование систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
Поставка оборудования систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
Монтаж и пуско-наладка систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
Сервисное обслуживание климатических систем
Изготовление воздуховодоввидео-презентации LENNOX
принт-презентации LENNOX
заказ CD-презентации
FLASH-версия

Участник BAU.ua (http://BAU.ua/)
Участник BAU.ua (http://BAU.ua/)
Додаток В

(обов'язковий)

Терміни та визначення

АДАПТАЦІЯ - процес пристосування організму до нових умов існування.

АКУШЕРСЬКА ДОПОМОГА - сукупність лікувально-профілактичних заходів з допомоги в пологах і нагляду за вагітними жінками, родильницями, породіллями і новонародженими.

АМБУЛАТОРІЯ - лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання позалікар-няної медичної допомоги і який має в своєму складі до 5 лікарських посад.

АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ - галузь клінічної медицини, що вивчає питання знеболювання та керування життєво важливими функціями організму під час хірургічних операцій.

АПТЕКА - заклад, в якому зберігають, готують та відпускають медичним закладам та продають населенню лікувальні засоби, перев'язочні матеріали, предмети санітарії та догляду за хворими.

АПТЕКА ЛІКАРНЯНА - входить до складу лікарні і забезпечує її лікувальними засобами та іншими предметами аптечного асортименту.

АПТЕКА МІЖЛІКАРНЯНА - аптека, що забезпечує лікувальними засобами та іншими предметами аптечного асортименту декілька лікарень.

АПТЕЧНИЙ КІОСК - структурний підрозділ аптеки (закладу охорони здоров'я), що здійснює роздрібну реалізацію готових лікарських засобів, які дозволені до відпуску без рецептів.

АПТЕЧНИЙ ПУНКТ - структурний підрозділ аптеки (закладу охорони здоров'я), що здійс­нює роздрібну реалізацію готових лікарських засобів, які дозволені до відпуску за рецептами і без рецептів, та виробів медичного призначення.

АПТЕЧНИЙ СКЛАД - заклад аптечного управління, який приймає, зберігає і відпускає аптечним та лікувально-профілактичним закладам лікувальні засоби, перев'язочні матеріали, предмети гігієни і санітарії, медичне обладнання, інструментарій та інші медичні товари.

БАРОЗАЛ - приміщення для встановлення барокамер.

БАРОКАМЕРА - апарат, що герметично закривається, в якому може бути створено підвищений або знижений тиск повітря (газів, в тому числі кисню).

БІОПСІЯ - взяття з живого організму невеликого об'єму тканини для мікроскопічного (гістологічного) дослідження з діагностичною метою.

БОКС - 1) спеціальне приміщення з виходом назовні, призначене для ізоляції інфекційних хворих або осіб, у яких запідозрюється інфекційне захворювання. До складу боксу входять: палата, санітарний вузол (вбиральня та ванна), шлюз між палатою і коридором та шлюз з виходом назовні. При розміщенні боксу на другому поверсі необхідно передбачати пандус для ввозу хворого у бокс;

2) приміщення для проведення лабораторних досліджень, що вимагають дотримання особливих умов середовища, або для роботи з небезпечними для оточуючого довкілля матеріалами.

БОКС ІЗОЛЯЩЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ - див. БОКС -1).

БОКС ОГЛЯДОВИЙ - бокс в приймальному відділенні лікувально-профілактичних закладів, що має окремі вхід та вихід, приміщення огляду хворого та його санітарної обробки.


 

БОКС ПОЛОГОВИЙ - окрема група приміщень, що організується для приймання пологів у вагітних, які становлять епідемічну небезпеку для інших пацієнтів стаціонару, а також при відсутності акушерського відділення в стаціонарі.

БОКС РЕАНІМАЦІЙНИЙ - окрема група приміщень, що організується в зв'язку з відсутністю відділення реанімації і інтенсивної терапії і призначається для проведення комплексу лікувальних заходів, націлених на відновлення згасаючих або тільки що згаслих життєвих функцій організму.

БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ - заклад, що проводить судово-медичні експертизи, призначені судово-слідчими органами для вивчення питань, що виникли при розслідуванні карних та цивільних справ, які потребують спеціальних медичних знань.

ВІВАРІЙ - приміщення для утримання і розведення лабораторних тварин, що використовуються з науковою метою та для біологічних проб.

ВІДДІЛЕННЯ АКУШЕРСЬКЕ - підрозділ стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам та їх лікування під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді.

ВІДДІЛЕННЯ АКУШЕРСЬКО-ГІНЕКОЛОГІЧНЕ - підрозділ стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам і їх лікування під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді, а також для лікування гінекологічних захворювань.

ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ - структурний підрозділ лікувально-профілактичноого закладу, призначений для лікувального впливу на хворого фізичними факторами (електростатичними і електромагнітними полями, світловим опроміненням, аерозолями, водними процедурами, тепловою дією), а також масажем і лікувальною фізкультурою.

ВІДДІЛЕННЯ ГІНЕКОЛОГІЧНЕ - підрозділ стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам, що страждають захворюваннями і аномаліями в жіночій статевій сфері.

ВІДДІЛЕННЯ  ГІПЕРБАРИЧНОЇ   ОКСИГЕНАЦІЇ    структурний   підрозділ   лікувально-

профілактичного закладу, призначений  для  проведення спеціального методу лікування киснем    з використанням кисневих барокамер .

ВІДДІЛЕННЯ (КАБІНЕТИ) ЕНДОСКОПІЧНЕ - структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для візуального дослідження без пошкодження тканин шлунково-кишкового тракту, верхніх дихальних шляхів і бронхолегеневого апарату, статевих і сечовивідних органів з допомогою спеціальної апаратури (ендоскопів) з метою отримання необхідних даних для діагностики і лікування захворювань вищезгаданих органів і систем.

ВІДДІЛЕННЯ ОБСЕРВАЦІЙНЕ - підрозділ акушерського стаціонару, призначений для вагітних, породіль і родильниць, які є потенційно епідемічне небезпечними для здорових пацієнтів закладу.

ВІДДІЛЕННЯ ПАЛАТНІ - структурні підрозділи лікувально-профілактичного закладу, призначені для розміщення, постійного перебування і лікування хворих.

ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГІЇ ВАГІТНОСТІ - підрозділ акушерського стаціонару, призначений для жінок з відхиленнями від нормально протікаючої вагітності.

ВІДДІЛЕННЯ ПАТОЛОГО-АНАТОМІЧНЕ - підрозділ лікувально-профілактичної закладу, призначений для проведення розтину трупів, морфологічного дослідження його органів і тканин, а також для морфологічного дослідження тканин, отриманих при операціях і біопсіях .

ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ - структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для збору, консервування і часткової переробки донорської крові, зберігання крові і кровозамінників, а також проведення гемотерапії.


ВІДДІЛЕННЯ ПОЛОГОВЕ - підрозділ стаціонару, призначений для надання медичної допомоги жінкам і їх лікування під час вагітності, пологів, і в післяпологовому періоді.

ВІДДІЛЕННЯ    ПОЛОГОВЕ    ФІЗІОЛОГІЧНЕ      підрозділ    акушерського    стаціонару,

призначений для практично здорових вагітних, породіль і родильниць.

ВІДДІЛЕННЯ ПСИХОСОМАТИЧНЕ - структурний підрозділ стаціонару, призначений для розміщення, перебування і лікування хворих з пограничними станами.

ВІДДІЛЕННЯ   РЕНТГЕНФЛЮОРОГРАФГЧНЕ      структурний   підрозділ   поліклініки,

призначений для проведення масових рентгенологічних досліджень.

ВІДДІЛЕННЯ СЕПТИЧНОЇ (ГНІЙНОЇ) ХІРУРГІЇ · структурний підрозділ стаціонару, призначений для розміщення, перебування і лікування хірургічних хворих.

ВІДДІЛЕННЯ СТОМАТОЛОГІЧНЕ - структурний підрозділ поліклініки, призначений для проведення лікування захворювань зубів.

ВІДДІЛЕННЯ УРОЛОГІЧНЕ - структурний підрозділ стаціонару, призначений для розміщення, перебування і лікування хворих з патологією сечовивідних шляхів.

ВІДДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ - структурний підрозділ лікувально-профілактичної закладу, призначений для дослідження органів і систем, людського тіла з метою отримання необхідних даних для діагностики і лікування.

ВІДДІЛЕННЯ ХІРУРГІЧНЕ - структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для розміщення, перебування і лікування хірургічних хворих.

ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ - комплекс вимог і заходів, націлених на профілактику негативного впливу фізичних, хімічних, мікрокліматичних та інших факторів на здоров'я людини.

ДЕЗІНСЕКЦІЯ - знищення членистоногих, які є переносниками інфекційних та інвазійних захворювань.

ДЕЗІНФЕКЦІЙНА СТАНЦІЯ - санітарно-епідеміологічний заклад, що проводить дезінсекцію, дезінфекцію, дератизацію, а також методичне керівництво проведенням цих робіт .

ДЕЗІНФЕКЦІЯ (син. знезараження) - знищення збудників інфекційних хвороб в навколишньому середовищі.

ДЕНТАЛЬНИЙ РЕНТГЕНДІАГНОСТИЧНИЙ АПАРАТ - рентгендіагностичний апарат, призначений для проведення рентгенологічних досліджень зубів.

ДЕРАТИЗАЦІЯ - знищення гризунів, небезпечних в епідемічному відношенні.

ДІАЛІЗ - метод виділення низькомолекулярних сполук із колоїдних систем та розчинів з допомогою дифузії через напівпроникну мембрану. Використовується для лікування гострої та хронічної ниркової недостатності в апараті "штучна нирка" (ГЕМОДІАЛІЗ), що розміщується в діалізному залі.

ДИСПАНСЕР - спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що здійснює медичне обслуговування, використовуючи метод, який поєднує запобіжні та лікувальні методи (диспансеризацію).


ЖІНОЧА КОНСУЛЬТАЦІЯ - структурний підрозділ пологового будинку, поліклініки або самостійний амбулаторно-поліклінічний заклад, призначений для надання акушерсько-гінекологічної допомоги і диспансеризації жінок під час вагітності, після пологів, а також із захворюваннями і аномаліями жіночої статевої сфери.

ЗАКЛАДИ    ОХОРОНИ    МАТЕРИНСТВА    ТА    ДИТИНСТВА     група    лікувально-

профілактичних закладів, до    яких відносяться дитячі стаціонари та амбулаторно-поліклінічні заклади, пологові будинки, акушерські стаціонари та жіночі консультації.

ЗАХВОРЮВАННЯ ІНФЕКЦІЙНІ (син. захворювання заразні) - захворювання, що викликаються мікроорганізмами та їх токсинами.

ЗАХВОРЮВАННЯ ІНВАЗІЙНІ (син. захворювання паразитарні) - захворювання, що викликаються паразитами з числа найпростіших, членистоногих і черв'яків.

IHBIBO(лат. invivo)   -   проведення діагностичних досліджень живого організму (пацієнта).

IHBITPO(лат. invitro) - проведення діагностичних досліджень окремих зразків тканин пацієнтів.

КАБІНЕТ - одиниця структурного підрозділу лікувально-профілактичного закладу (приміщення), в якому надається певний вид медичної допомоги .

КАРАНТИН - комплекс адміністративних та медико-санітарних заходів, які попереджують занесення карантинних інфекцій на визначену територію і їх розповсюдження за межі епідемічного осередку.

КУВЕЗ (франц. couveuse) - апарат для виходжування недоношених або хворих новонароджених.

ЛАБОРАТОРІЯ - медичний заклад або структурний підрозділ медичного закладу, що виконує наукові та (або) прикладні (клініко-діагностичні, санітарно-епідемічні та інші) дослідження.

ЛАБОРАТОРІЯ ЗУБОПРОТЕЗНА - спеціально обладнані приміщення лікувально-профі­лактичного закладу, призначені для проведення робіт із виготовлення зубних протезів.

ЛАБОРАТОРІЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА - лабораторія в складі лікувально-профілактичного закладу, призначена для проведення загальноклінічних, гематологічних, біохімічних, мікробіологічних і інших досліджень з метою уточнення діагнозу і спостереження за протіканням захворювань та контролю лікування.

ЛАБОРАТОРІЯ РАДІОІЗОТОПНА - спеціально обладнані приміщення лікувально-профілактичного закладу, призначені для проведення радіоізотопних досліджень.

ЛАБОРАТОРНІ ТВАРИНИ (син. експериментальні тварини) - різні види тварин, що розводяться (утримуються) в лабораторіях, віваріях або розплідниках для наступного використання в експериментальній, клініко-діагностичній діяльності.

ЛІЖКО лікарняне, пологове - умовна розрахункова одиниця, що визначає можливість стаціонару лікувально-профілактичного закладу щодо розміщення та лікування одного хворого (породіллі) .

ЛІКАРНЯ - лікувально-профілактичний заклад, що надає населенню стаціонарну медичну допомогу.

ЛІКАРНЯ БАГАТОПРОФІЛЬНА - лікарня, що має в своєму складі відділення різних профілів для лікування хворих з відповідними групами захворювань.


ЛІКАРНЯ ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ЛІКУВАННЯ - спеціалізована лікарня, призначена для  лікування хворих переважно методами фізіотерапії, лікувальної фізкультури, механо- і трудотерапії.

ЛІКАРНЯ ДИТЯЧА - лікарня для дітей віком до 14 років включно.

ЛІКАРНЯ ІНФЕКЦІЙНА - спеціалізована лікарня для лікування інфекційних хворих з дотриманням суворого протиепідемічного режиму.

ЛІКАРНЯ КЛІНІЧНА - лікарня, на базі якої проводять свою діяльність клінічні кафедри медичних вищих навчальних закладів, інститутів вдосконалення лікарів або науково-дослідних закладів.

ЛІКАРНЯ ПСИХІАТРИЧНА - спеціалізована лікарня для лікування психічно хворих .

ЛІКАРНЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНА - спеціалізована лікарня, призначена для лікування хворих

туберкульозом.

ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - лікарня, призначена виключно для надання екстреної стаціонарної медичної допомоги; для надання позалікарняної допомоги може мати в своїй структурі станцію швидкої медичної допомоги.

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ ЗАКЛАД (ЛПЗ) - загальна назва медичних закладів, призначених для надання лікувально-профілактичної допомоги населенню.

ЛІКУВАЛЬНА  ФІЗКУЛЬТУРА - комплекс фізичних вправ, що виконуються з лікувальною

метою.

ЛІТОТРИПСІЯ - лікування ударно-хвильовим методом сечо- та жовчнокам'яної хвороби з використанням ультразвуку .

МАММОГРАФЫ - рентгендіагностичне дослідження молочної залози.

МЕХАНОТЕРАПІЯ - комплекс фізичних вправ, які виконуються з лікувальною метою на тренажерах.

МОЛОЧНА КУХНЯ - самостійний лікувально-профілактичний заклад чи підрозділ дитячої лікарні (поліклініки), призначений для забезпечення молочними сумішами і прикормом дітей раннього віку, що проживають на території, яка обслуговується, а також тих, що знаходяться в стаціонарах лікарень, в дошкільних дитячих закладах і санаторіях.

НАПІВБОКСИ - спеціальні приміщення без виходу назовні у лікувально-профілактичному закладі, призначені для ізоляції інфекційних хворих, або осіб, у яких запідозрюється інфекційне захворювання. У складі напівбоксу передбачається: санітарний вузол (вбиральня та ванна), палата, шлюз між палатою і коридором.

ОПЕРАЦІЙНА - приміщення, призначене і спеціально обладнане для проведення хірургічних операцій.

ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК - комплекс приміщень лікувально-профілактичного закладу, спеціально обладнаних для проведення хірургічних операцій.

ОПЕРАЦІЙНИЙ СТІЛ - пристрій для надання тілу хворого положення, необхідного для проведення хірургічної операції, що представляє собою стіл, обладнаний пристосуваннями для фіксації цього положення.

ОПЕРБЛОК див. ОПЕРАЦІЙНИЙ БЛОК


 


ПАЛАТА БОКСОВАНА - палата, до складу якої входять санітарний вузол (вбиральня та душ), палата, шлюз між палатою і коридором.

ПАЛАТА ДОПОЛОГОВА - приміщення в складі акушерського стаціонару, спеціально обладнане для розміщення і перебування вагітних жінок перед пологами.

ПАЛАТА ІНДИВІДУАЛЬНА ПОЛОГОВА З ТУАЛЕТОМ ДЛЯ НОВОНАРОДЖЕНОГО -приміщення в складі акушерського стаціонару (пологове відділення), спеціально обладнане для розміщення і перебування вагітних жінок перед пологами і під час пологів.

ПАЛАТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ - приміщення в складі палатного відділення, призначене для догляду і лікування тяжко хворих.

ПАЛАТА ЛІКАРНЯНА - приміщення в складі стаціонару лікувально-профілактичного закладу, спеціально обладнане для розміщення і перебування хворих і породіль.

ПАЛАТА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА - приміщення в складі операційного блоку, розміщене зовні його і призначене для догляду і лікування післяопераційних хворих.

ПАТОЛОГІЯ ВАГІТНОСТІ - несприятливі хворобливі зміни для жінки і плоду, що розвивається, під час вагітності.

ПІДСТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - філіал станції швидкої медичної допомоги, що виконує всі її функції за винятком адміністративних і методичних.

ПОЛІКЛІНІКА - багатопрофільний або спеціалізований лікувально-профілактичний заклад, що надає медичну допомогу хворим, які приходять, і на дому.

ПОЛОГОВА - спеціалізоване приміщення пологового відділення акушерського стаціонару, призначене для проведення пологів.

ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК - лікувально-профілактичний заклад, призначений для надання медичної допомоги жінкам і їх лікування під час вагітності, пологів і в післяпологовому періоді; до складу П.Б. входить стаціонар акушерського і гінекологічного відділень і жіноча консультація.

ПОЛОГОВА ТРАВМА - травма, отримана новонародженим під час пологів. ПОРОДІЛЛЯ - жінка, у якої проходять пологи

ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ВИМОГИ - комплекс вимог і заходів, спрямованих на профілактику і боротьбу з інфекційними хворобами різної етіології.

ПРОФІЛАКТОРІЙ - лікувально-профілактичний заклад санаторного типу.

ПРОЦЕДУРНА - спеціалізоване приміщення, призначене для проведення лікувальних маніпуляцій.

РЕАНІМАЦІЯ - комплекс лікувальних заходів, спрямованих на відновлення згасаючих або тільки що згаслих життєво важливих функцій організму.

РЕНТГЕНОДІАГНОСТИКА - діагностика хвороб з використанням даних рентгенологічного дослідження, при якому отримують зображення досліджуваного об'єкта з допомогою рентгенівського випромінювання.

РОДИЛЬНИЦЯ - жінка у післяпологовому періоді.


РОЗДАВАЛЬНІ ПУНКТИ МОЛОЧНИХ КУХОНЬ - лікувально-профілактичний заклад, що спеціалізується на забезпеченні молочними сумішами і прикормом, які отримують із молочних кухонь для дітей раннього віку, що проживають на обслуговуваній території; філіал молочної кухні.

САНАТОРІЙ - лікувально-профілактичний заклад, призначений для лікування переважно природними факторами (клімат, лікувальні грязі, мінеральні води) в сполученні з дієтотерапією, лікувальною фізкультурою, фізіо- і фармакотерапією при раціональному режимі лікування і відпочинку.

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ЗАКЛАДИ - лікувально-профілактичні заклади для лікування та відпочинку. Часто розташовані в курортній місцевості з природними цілющими властивостями, пристосованими для лікування та відпочинку.

САШТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА     СТАНЦІЯ     (CEC)        заклад,      що     проводить

попереджувальний і поточний нагляд, а також організує проведення санітарно-профілактичних і протиепідемічних заходів на відповідній території або в відповідних відомствах (на залізничному транспорті, міністерстві внутрішніх справ та ін.)

САНПРОПУСКНИК - приміщення для проведення санітарної обробки хворих і персоналу.

СЕКЦІЯ ПАЛАТНА - функціонально-планувальна частина палатного відділення, в якій розміщуються палати, а також приміщення безпосередньо пов'язані з ними.

СОЛЯРІЙ (лат. solarium- сонячний) - майданчик, пристосований для приймання сонячних

ванн.

СТАЦІОНАР - структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу (лікарні, медсанчастини, диспансеру), призначений для обстеження і лікування хворих в умовах цілодобового їх перебування в даному закладі і під наглядом медичного персоналу.

СТАЦІОНАР АКУШЕРСЬКИЙ - структурний підрозділ лікарні (акушерське відділення), призначений для надання медичної допомоги вагітним, родильницям, породіллям і новонародженим.

СТАЦІОНАР ДЕННИЙ - структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу (лікарні, поліклініки, медсанчастини, диспансеру), призначений для обстеження і лікування хворих в умовах їх перебування в даному закладі під наглядом медичного персоналу в денний час.

СТАНЦІЯ ПЕРЕЛИВАННЯ КРОВІ (СПК) - лікувально-профілактичний заклад, призначений для взяття, консервування, зберігання і переробки донорської крові, а також її розподілу по лікувально-профілактичних закладах.

СТАНЦІЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ - лікувально-профілактичний заклад, призначений для екстреного надання позалікарняної допомоги населенню при раптових захворюваннях та нещасних випадках, а також для термінового транспортування хворих і породіль до стаціонару.

СТЕРИЛІЗАЦІЙНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА (центральне стерилізаційне відділення) - підрозділ лікувально-профілактичного закладу, що проводить стерилізацію перев'язочного матеріалу, білизни, хірургічних інструментів та ін.

СТЕРИЛІЗАЦІЯ - цілковите звільнення якої-небудь речовини або предмета від мікроорганізмів шляхом впливу на них фізичними чи хімічними факторами.

ТОМОГРАФІЯ - одержання зображення певного шару об'єкта дослідження.


ТОМОГРАФІЯ КОМП'ЮТЕРНА - томографія шляхом сканування досліджуваного шару об'єкта тонким пучком рентгенівського випромінювання з наступною побудовою зображення цього шару з допомогою ЕОМ.

ТРАВМАТОЛОГІЧНИЙ ПУНКТ - підрозділ поліклініки або стаціонару, призначений для цілодобового надання медичної допомоги травмованим особам.

ТРУДОТЕРАПІЯ - комплекс вправ, що виконуються з лікувальною метою, в основі яких лежить напрацювання або відновлення трудових навиків.

ФЕЛЬДШЕРСЬКО-АКУШЕРСЬКИЙ ПУНКТ (ФАП) - лікувально-профілактичний заклад, що входить до складу медичних закладів сільської лікарської дільниці і призначений для надання силами фельдшера і акушерки долікарняної медичної допомоги і допомоги при пологах, для ведення патронажу вагітних жінок, дітей, проведення санітарно-профілактичних та протиепідемічних заходів.

ФІЗІОТЕРАПІЯ - галузь клінічної медицини, що вивчає лікувальні властивості природних та штучно створюваних фізичних факторів і розробляє способи їх використання (без порушення тканини) для лікування і профілактики захворювань.

ФЛЮОРОГРАФІЯ - метод рентгенологічного дослідження, що передбачає фотографування рентгенівського зображення досліджуваного об'єкта з просвічуваного екрана.

ФОТОМЕТРІЯ ПЛОМЕНЕВА - метод кількісного елементарного аналізу по атомних спектрах поглинання або випромінювання. Використовується в лабораторіях. Для роботи приладу необхідне підведення горючих газів (пропан, бутан, ацетилен).

ХАРЧОБЛОК - структурний підрозділ лікувально-профілактичного закладу, призначений для приготування їжі; входить до складу служби приготування їжі.

ЦЕНТРИФУГУВАННЯ - розподіл неоднорідних сумішей (суспензій, емульсій) на складові частини під дією центробіжної сили. Здійснюється в спеціальних апаратах - центрифугах.

ШЛЮЗ - спеціальне приміщення в медичних закладах, яке відокремлює групу приміщень для підтримки в них санітарно-епідеміологічного режиму.

назадвверх страницыраспечатать


реклама на сайте